Systemisch werk-familieopstelling

Wat is een familieopstelling?

Systemisch werk is ontwikkeld door Bert Hellinger. Binnen zijn systemisch werk gaat het om een aantal wetmatigheden‘balans in geven en nemen’‘de natuurlijke ordening’ en ‘iedereen hoort erbij’. Volgens deze theorie raakt een systeem in disbalans als er iets niet klopt binnen de drie wetten.

Tijdens een familieopstelling kijk je in je systeem van herkomst en wordt er een persoonlijk vraagstuk opgesteld waarover je helderheid wilt. Alles wat verdrongen of onderdruk wordt in een familiesysteem zal via een opstelling zichtbaar worden. Dit proces is onbewust en via ons verstand moeilijk toegankelijk.

Een familieopstelling is een helende manier om inzicht te krijgen in onbewuste patronen in onze familie van herkomst. Hier zijn antwoorden te vinden wat ons in het dagelijks leven (on)bewust beïnvloedt. Wat je bijvoorbeeld hiervan kan merken in het dagelijkse leven is dat een bepaalde relatie in je leven niet goed loopt, onzekerheid en moeite met in je kracht komen en het focussen op je eigen levensdoelen. De oorzaak kan in jouw familiesysteem van herkomst liggen. De gebeurtenissen die met elkaar verbonden zijn en van invloed kunnen zijn op het verleden, heden en de toekomst.

Een opstelling kan met behulp van personen uit de groep (representanten). Of in een individuele sessie werken met vloerankers of voorwerpen als representant. Dat noemen wij een tafelopstelling.

Systemisch werk is een effectieve en snelle werkvorm om tot de kern komen van een vraag of van een verstrikkingen/verstoring te komen met (voor)ouders en de oorsprong daarvan in eerdere generaties. In een opstelling zie je hoe de onopgeloste situaties en of problemen jouw leven beïnvloeden. Door in een opstelling die informatie zichtbaar te maken en de wetmatigheden als interventie toe te passen zorg je voor herstel en harmonie op een diepere laag. En kan er ruimte voor rust ontstaan. Op termijn werkt dit door in jou.

Wanneer een familieopstelling?

Je familie heb je niet voor het kiezen. Je wordt erin geboren. Of je het nu prettig vindt of niet daar heb je het wel mee te doen. Je systeem van herkomst heeft een groot invloed op hoe je dingen doet die je doet. Het systeem kan je verstikken waardoor het soms lijkt alsof je geen keuze hebt. Maar die is er wel! Er is een weg naar vrij zijn van patronen en overtuigingen die bij het systeem horen en door vorige generaties mogelijk zijn doorgegeven. Een familieopstelling kan jou daarbij helpen.

Een opstelling wordt vaak toegepast bij issues die je al langer bezighouden, waar je al van alles aan gedaan hebt, maar waar je op de één of andere manier niet veel verder mee komt. Dan kan het zinvol zijn om jezelf te zien in relatie tot het grotere geheel waar je deel van uitmaakt.

Hieronder een paar thema’s en vragen die onderzocht kunnen worden:

 • Ik kan niet kiezen en twijfel voortdurend
 • Er is vaak strijd: met je partner, je familie. Je wilt dat graag anders
 • Je worstelt met terugkerende gevoelens (als angst, boosheid, schuld, verdriet) die je niet kunt plaatsten.
 • Je wilt graag bepaalde stappen zetten. Maar op de een of andere manier lukt dat niet
 • Je bent erg streng voor jezelf. Waarom overvraag je jezelf keer op keer?
 • Je hebt lichamelijke klachten zonder een duidelijk aanwijsbare oorzaak.
 •  Ik voel mij altijd heel verantwoordelijk….
 • Ik kies alsmaar ‘de verkeerde’ partner
 • Ik ben mezelf kwijt
 • Hoe kan ik als moeder mijn over bezorgdheid wat leren loslaten?
 • Waarom voel ik me zo snel afgewezen?
 • Waarom heb ik nog steeds last van de hoge eisen van mijn ouders, terwijl ze al lang gestorven zijn?
 • Ik heb alles: een relatie, baan, gezin. En toch voel ik me niet gelukkig. Hoe komt dat?
 • Hoe kunnen mijn kinderen opgroeien zonder dat ze mijn problemen overnemen
 • Hoe kan ik om leren gaan met emoties rondom verlies en rouw?
 • Je patronen blijft terugzien in je leven en daar wel eens iets aan wilt veranderen
 • Het gevoel hebben dat je niet op je eigen plek staat in je gezin van herkomst
 • Bij bepaalde angsten waarmee je moeilijk kan omgaan

Wil je zelf meer inzicht in je eigen familiesysteem? Neem dan contact op met Darman.